Best Western Malmo Arena Hotel

Vårt miljöarbete

  • Vår miljöpolicy

    Hyllie ska, som en helt ny stadsdel, visa vägen för Malmös framtida utvecklings som hållbar stad och redan år 2020 är det tänkt att området ska försörjas till 100% med förnybar eller återvunnen energi. Målet är att göra Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling - och givetvis ska vår verksamhet vara en del av detta!

    Övergripande mål är att ISO14001-certifiera hela koncernen Parkfast AB år 2018. ISO14001 innebär till skillnad från andra certifieringar att det är själva förbättringsarbetet av verksamheten som ligger i fokus. Vi ska med hjälp av detta ledningssystem ha koll på vår verksamhet - hur effektivt vi arbetar, hur lönsamheten och motivationen ser ut och inte minst hur våra gästers samt våra egna upplevelser blir till följd av arbetet. 

    Malmö Arena Hotel ska kontinuerligt minska negativ miljöpåverkan från alla delar av erksamheten och arbeta för att förebygga föroreningar genom att ständigt förbättra våra processer. Detta innebär att vi ska efter leva miljölagstiftning, ställa miljökrav på våra leverantörer och genomföra miljörevisioner. Koncernens miljömål ser vi som idikatorer som vi bevakar hos oss själva. I det dagliga arvetet kommer vi att fokusera på de betydande miljöaspekterna för vår verksamhet;
  • leverantörstransporter 
  • vattenförbrukning.
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2018 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse