Best Western Malmo Arena Hotel

Vårt miljöarbete

Vårt område

Hyllie ska,
som en helt ny stadsdel, visa vägen för Malmös framtida utveckling som hållbar stad och redan år 2020 är det tänkt att området ska försörjas till 100 procent med förnybar eller återvunnen energi. Målet är att göra Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling – och givetvis ska vår verksamhet vara en del av detta!

I februari
2011 tecknade VA SYD, Malmö stad och E.ON ett klimatkontrakt för Hyllie. Detta kontrakt har även Percy Nilsson signerat. I Hyllie testar vi tillsammans framtidens lösningar för ett hållbart samhälle!

Vårt hotell

Under 2016
genomgick vi  ett arbete för att Malmö Arena Hotel ska nå en ISO14001-certifiering, vilket skedde i augusti. 

ISO14001
innebär till skillnad från andra certifieringar att det är själva
förbättringsarbetet av verksamheten som ligger i fokus. Vi ska med hjälp av detta ledningssystem ha koll på vår verksamhet – hur effektivt vi arbetar, hur lönsamheten och motivationen ser ut och inte minst hur våra gästers samt våra egna upplevelser blir till följd av arbetet.

Vi på Malmö
Arena Hotel strävar efter att kontinuerligt minska negativ miljöpåverkan från alla delar av verksamheten och arbetar för att förebygga föroreningar genom att ständigt förbättra våra processer. 
De områden vi fokuserar på är vattenförbrukning, elförbrukning, leveranser samt avfallshantering. All personal på hotellet har den utbildning som krävs för att efterleva våra krav och mål.

Övergripande
mål är att ISO14001-certifiera hela koncernen Parkfast AB år 2018, vilket även inkluderar Malmö Arena.
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2018 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse